Slike

Välsignad Miata

Titta vad som stod vid vägkanten och liftade. Nu kan väl ingenting hände. Detta var en kul fotografering. Det kommer lite andra bilder så småningom som togs vid detta tillfälle med ett lite annat tema.