Slike

Queen of Swords

Fotografering vid Alvastra klosterruin 2008-11-22 med modellen Anki Rosanna H. Hennes egna hemsida finns på http://www.ankirosanna.com