Slike

Black Widow

Fotografering vid Alvastra klosterruin 2008-11-22 med modellen Sandra Hila.

Bild nr 3 (porträtt) kallar jag för "Gothic Mona Lisa" eftersom jag tycker att det stämmer in väldigt perfekt.

Gothic Mona Lisa

Gothic Mona Lisa