Slike

Ferrari/Maserati-dag på Knutstorp Ring 2011

En härlig dag med många härliga bilar.